Charlotte Munnik

Coronamaatregelen

Om de veiligheid en hygiëne ten tijde van corona te kunnen waarborgen, gelden bij de lessen de volgende maatregelen:

  • De les gaat niet door als er bij de leerling of bij mij klachten bestaan die kunnen wijzen op corona of als er huisgenoten klachten hebben die daarop wijzen. Ook bij zeer lichte klachten zal de les niet kunnen doorgaan. Licht mij zo tijdig mogelijk in over de situatie. We vinden dan samen een oplossing om de les later in de halen. Lessen komen dus niet zomaar te vervallen.
  • Voor aanvang van de les (en desgewenst na afloop) wassen we de handen met zeep. 
  • Contactpunten worden voor en na de les schoongemaakt.
  • Er zal meer ruimte in acht worden genomen dan eerder het geval was: Ik houd daarbij minstens 4 meter afstand aan.
  • De ramen staan open voor ventilatie. Doe dus iets warms aan bij kouder weer.
  • Ik schud geen handen. Ook vindt er geen aanraking plaats om de houding te corrigeren of om te wijzen waar de adem gevoeld kan worden. 
  • Niesen en hoesten in de elleboog.
  • Graag zelf een flesje water meenemen naar de les.
  • Gelieve thuis nog even naar de W.C. te gaan.
  • Zolang de situatie rond het coronavirus onzeker blijft, behoud ik mij het recht voor om de lessen tijdelijk stop te zetten als de besmettingen in het land teveel oplopen of er nieuwe informatie over de verspreiding van het virus bekend wordt. Reeds betaalde lessen zullen in dat geval geldig blijven om later in te halen.