Charlotte Munnik

Privacyverklaring

Charlotte Munnik – zangles in Breda is een lespraktijk voor klassieke zang en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 71332200.

Contactgegevens: info@charlottemunnik.nl, 06-45460240, Baronielaan 77a, 4818 PC, Breda

In deze Privacyverklaring  wordt uiteengezet hoe ik omga met persoonsgegevens.

 

Charlotte Munnik- Zangles in Breda hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Ik ga daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens van mijn klanten.

 

Persoonsgegevens die door Charlotte Munnik – zangles in Breda worden verwerkt

Om mijn lespraktijk uit te kunnen voeren sla ik enkele persoonsgegevens van mijn leerlingen op:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres

Charlotte Munnik- zangles in Breda verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van haar klanten.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt?

Charlotte Munnik – zangles in Breda verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Charlotte Munnik – zangles in Breda verwerkt ook persoonsgegevens als hier een wettelijke verplichting toe is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
 • Verzenden van een nieuwsbrief. Als nieuwe klant of als geïnteresseerde kunt u toestemming geven voor het ontvangen van e-mails waarin ik u op de hoogte houd van mijn diensten. Als u niet meer geïnteresseerd bent in deze e-mails, kunt u zich te allen tijden uitschrijven hiervoor. Volgt u op dat moment geen lessen meer, dan verwijder ik uw e-mailadres uit mijn administratie.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Charlotte Munnik – zangles in Breda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam: tot 7 jaar na beëindiging van de lessen i.v.m. de wettelijke bewaartermijn van de facturen voor de belastingdienst.
 • Adres: tot 7 jaar na beëindiging van de lessen i.v.m. de wettelijke bewaartermijn van de facturen voor de belastingdienst.
 • E-mailadres: binnen een maand na beëindiging van de lessen, als uw betalingen alle zijn voldaan. Anders binnen een maand na de laatste betaling. Tenzij u toestemming heeft gegeven dat ik u als oud-leerling op de hoogte houd van mijn diensten d.m.v. e-mails. U kunt zich te allen tijden hiervoor uitschrijven.
 • Telefoonnummer: binnen een maand na beëindiging van de lessen, als uw betalingen alle zijn voldaan. Anders binnen een maand na de laatste betaling.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Charlotte Munnik – zangles in Breda verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Charlotte Munnik – zangles in Breda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Charlotte Munnik – zangles in Breda gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als klant heeft u het recht de persoonsgegevens die ik van u bewaar in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Charlotte Munnik – zangles in Breda en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u mij een verzoek kunt sturen om de persoonsgegevens die ik van u verwerkt heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@charlottemunnik.nl.

Als u uw persoonsgegevens gewijzigd of verwijderd wilt hebben, zal ik dat uiterlijk binnen een maand na aanvraag doen.

Als u een klacht heeft betreffende de omgang met uw persoonsgegevens, kunt u die indienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd

Charlotte Munnik – zangles in Breda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@charlottemunnik.nl.